Start > Trenerzy > Adam Wiktorowski

Trenerzy

Adam Wiktorowski

Ekspert z dziedziny zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, nabytym m.in. jako dyrektor w  Biurze Zamówień Publicznych w Agencji odpowiedzialnej za zarządzeniem ruchem lotniczym, jak również jako specjalista w Agencji w zajmującej się zarządzaniem funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Ekspert ds. zamówień w ramach projektów dofinansowywanych ze środków krajowych (m.in. NFOSiGW, Fundusz Sprawiedliwości, Polski Ład) jak i ze środków Unii Europejskiej. Doświadczony trener w zakresie zamówień publicznych (w ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił dotychczas kilka tysięcy osób), pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.  W codziennej praktyce zajmuje się bieżącą obsługą jednostek zamawiających oraz wykonawców w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wpisany na listę ekspertów zewnętrznych w obszarze zamówień publicznych Ministra właściwego ds. gospodarki w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka.  Autor licznych publikacji zamieszczanych w poradnikach i w prasie branżowej w tym w Dzienniku Gazecie Prawnej, miesięczniku „Zamówienia Publiczne Doradca”, miesięczniku „Przetargi Publiczne”, jak również autor m.in. poradników „Dialog konkurencyjny” w ramach serii Tryby Udzielania Zamówień Publicznych,  „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi”, współautor - „Zasady udzielania zamówień publicznych” (Wydawnictwo Presscom) oraz współautor „Jednolity dokument zamówienia w orzecznictwie KIO - krótki komentarz” (Wydawnictwo Presscom). Stały autor komentarzy prezentowanych w ramach „Navigator Zamówienia Publiczne” udostępnianych w ramach Serwisu prawniczego LEX (Wolters Kluwer Polska).

 

Edukacja

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

 

Zadaj pytanie

Wybitna znajomość rzeczy, przyjazny język przekazu, wysoka kultura osobista, nienaganny wygląd trenera- p.Łukasza Czabana, który sprawił, że nie boję się zaglądać do tekstu ustawy, korygował niewłaściwe nawyki lub praktyki, zmieniał sposób myślenia, zachęcał do odwagi przy realizacji zamówień. Bardzo polecam
Krystyna Flaczyk uczestniczka szkolenia Certyfikowany Kurs Zamówień Publicznych dla Początkujących

Newsletter

Zapisz się na bezpłątny newsletter ApexNet, a otrzymasz:

  •  Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  •  Powiadomienia o bezpłatnych materiałach merytorycznych
  •  Informacje o akcjach specjalnych i nadchodzących szkoleniach