Start > Trenerzy > Ingrid Szrajer

Trenerzy

Ingrid Szrajer

Trenerka na szkoleniach i warsztatach od 2004 r., wykładowca na konferencjach dotyczących problematyki funduszy strukturalnych. 

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych. Właścicielka firmy Acces Consulting, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie  w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

 

Edukacja

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, HEC School of Management Paris (dyplom MBA) oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania (dyplom MBA).

Zadaj pytanie

Doświadczenie

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych. Właścicielka firmy Acces Consulting, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie  w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.

Obecnie doradza czołowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Polsce w dziedzinie pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych i zarządzania projektami. Odpowiada za prawidłowe rozliczenie i realizację umów o dofinansowanie w kilku projektach w ramach EFS oraz przeprowadza audyty i wizyty monitorujące prawidłowość realizacji projektów.

Autorka kilkudziesięciu programów szkoleniowych z zakresu przygotowywania i zarządzania projektami, rozliczania projektów oraz kontroli i audytu w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Prowadzi szkolenia dla beneficjentów funduszy unijnych oraz Instytucji Pośredniczących i Zarządzających. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rządowego Centrum Legislacji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie, Urzędu Miasta w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy, Państwowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, PFRON, WUP, PUP, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia Metropolia Poznań i in.

Publikacje

Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla znanych wydawnictw m.in.: „Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?” „Podstawowe zasady zarządzania projektem „Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu”).

Referencje

W ostatnim czasie  prowadziła szkolenia w takich instytucjach jak:

  • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki
  • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Listy referencyjne otrzymane od klientów udostępniane są na życzenie.

Szkolenie cenne z uwagi na osobę prowadzącą. Trener bardzo kompetentny. W sposób jasny i czytelny przedstawiała p. Ingrid Szrajer informacje dotyczące projektów unijnych. Bardzo dobry sposób prowadzenia szkolenia. Ciekawe ćwiczenia praktyczne.
Beata Marzęcka uczestniczka szkolenia Certyfikowany kurs na Kierownika Projektów Unijnych 2014-2020
Szkolenie zostało przeprowadzone w profesjonalny sposób. P. Ingrid Szrajer jest świetnym i kompetentnym fachowcem. Chętnie wzięłabym udział w szkoleniu prowadzonym przez p. Szrajer.
Monika Boike- Nowak uczestniczka szkolenia Certyfikowany kurs na specjalistę projektów UE 2014-20
Prowadząca szkolenie (Pani Ingrid Szrajer) jest osobą posiadającą szeroką wiedzę dzięki, której szkolenie w pełni wyczerpuje potrzebę znajomości zagadnień związanych z realizacją projektów.
Michał Siedlecki uczestnik szkolenia Certyfikowany kurs na specjalistę projektów UE 2014-20
Wybitna znajomość rzeczy, przyjazny język przekazu, wysoka kultura osobista, nienaganny wygląd trenera- p.Łukasza Czabana, który sprawił, że nie boję się zaglądać do tekstu ustawy, korygował niewłaściwe nawyki lub praktyki, zmieniał sposób myślenia, zachęcał do odwagi przy realizacji zamówień. Bardzo polecam
Krystyna Flaczyk uczestniczka szkolenia Certyfikowany Kurs Zamówień Publicznych dla Początkujących

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

  • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  • Prezenty i promocje na szkolenia
  • Bezpłatne materiały merytoryczne