Start > Trenerzy > Jerzy Dylewski

Trenerzy

Jerzy Dylewski

Aktualnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w branży konstrukcyjno–budowlanej, tytuł rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody Warszawskiego oraz zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych. Od 1995 do 2004 roku był arbitrem z listy prezesa UZP.

 

 

Edukacja

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i uzyskał dyplom magistra inżyniera budownictwa o specjalności "Technologia i organizacja budownictwa". W 1982 roku obronił pracę doktorską.

W 1994 roku uzyskał uprawnienia trenera w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych.

Zadaj pytanie

Doświadczenie

Były wykładowca Politechniki Warszawskiej.

Od 1995 do 2004 roku był arbitrem z listy prezesa UZP.

Aktualnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w branży konstrukcyjno–budowlanej, tytuł rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody Warszawskiego oraz zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych.

Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Jest członkiem zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych, pełni nadzory budowlane, a także prowadzi własną firmę projektowo-ekspercką.

Prowadzi szkolenia z dotyczące procesu inwestycyjnego w budownictwie.

Referencje

W ostatnim czasie  prowadził szkolenia w takich instytucjach jak:

  • EXATEL S.A.
  • Tesco Polska
  • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  • LUKAS Bank
  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Listy referencyjne otrzymane od klientów udostępniane są na życzenie.

Brak jakichkolwiek zastrzeżeń, trener Pan Jerzy Dylewski na poziomie 150%
Katarzyna Sternik uczestniczka szkolenia Nowelizacja Prawa Budowlanego
Szkolenie zostało przeprowadzone sprawnie, merytorycznie wyczerpujące
Tomasz Borowsk uczestnik szkolenia Nowelizacja Prawa Budowlanego
Szkolenie w sposób wyczerpujący podaje informacje na temat zamówień w ustawie prawo budowlane.
Jan Dąbrowski uczestnik szkolenia Nowelizacja Prawa Budowlanego

Newsletter

Zapisz się na bezpłątny newsletter ApexNet, a otrzymasz:

  •  Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  •  Powiadomienia o bezpłatnych materiałach merytorycznych
  •  Informacje o akcjach specjalnych i nadchodzących szkoleniach