Start > Trenerzy > Jerzy Dylewski

Trenerzy

Jerzy Dylewski

Aktualnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w branży konstrukcyjno–budowlanej, tytuł rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody Warszawskiego oraz zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych. Od 1995 do 2004 roku był arbitrem z listy prezesa UZP.

 

 

Edukacja

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i uzyskał dyplom magistra inżyniera budownictwa o specjalności "Technologia i organizacja budownictwa". W 1982 roku obronił pracę doktorską.

W 1994 roku uzyskał uprawnienia trenera w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych.

Zadaj pytanie

Doświadczenie

Były wykładowca Politechniki Warszawskiej.

Od 1995 do 2004 roku był arbitrem z listy prezesa UZP.

Aktualnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w branży konstrukcyjno–budowlanej, tytuł rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody Warszawskiego oraz zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych.

Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Jest członkiem zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych, pełni nadzory budowlane, a także prowadzi własną firmę projektowo-ekspercką.

Prowadzi szkolenia z dotyczące procesu inwestycyjnego w budownictwie.

Referencje

W ostatnim czasie  prowadził szkolenia w takich instytucjach jak:

  • EXATEL S.A.
  • Tesco Polska
  • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  • LUKAS Bank
  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Listy referencyjne otrzymane od klientów udostępniane są na życzenie.

Brak jakichkolwiek zastrzeżeń, trener Pan Jerzy Dylewski na poziomie 150%
Katarzyna Sternik uczestniczka szkolenia Nowelizacja Prawa Budowlanego
Szkolenie zostało przeprowadzone sprawnie, merytorycznie wyczerpujące
Tomasz Borowsk uczestnik szkolenia Nowelizacja Prawa Budowlanego
Szkolenie w sposób wyczerpujący podaje informacje na temat zamówień w ustawie prawo budowlane.
Jan Dąbrowski uczestnik szkolenia Nowelizacja Prawa Budowlanego
Wybitna znajomość rzeczy, przyjazny język przekazu, wysoka kultura osobista, nienaganny wygląd trenera- p.Łukasza Czabana, który sprawił, że nie boję się zaglądać do tekstu ustawy, korygował niewłaściwe nawyki lub praktyki, zmieniał sposób myślenia, zachęcał do odwagi przy realizacji zamówień. Bardzo polecam
Krystyna Flaczyk uczestniczka szkolenia Certyfikowany Kurs Zamówień Publicznych dla Początkujących

Najbliższe szkolenia prowadzone przez trenera

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

  • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  • Prezenty i promocje na szkolenia
  • Bezpłatne materiały merytoryczne