SZKOLENIA VOD

Tryb podstawowy i przetarg nieograniczony w praktyce i orzecznictwie - jak przygotować postępowanie i umowę bez ryzyka odwołań uwzględniając klauzule waloryzacyjne

TEMAT

Tryb podstawowy i przetarg nieograniczony w praktyce i orzecznictwie

- jak przygotować postępowanie i umowę bez ryzyka odwołań uwzględniając klauzule waloryzacyjne

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenie dostarczy uczestnikom kompleksową wiedzę na temat trybu podstawowego i przetargu nieograniczonego oraz pokaże, jak te mechanizmy działają w praktyce. Uczestnicy zdobędą nową wiedzę oraz poznają zagadnienia przepisów i procedur związanych z przetargami.

Na szkoleniu dowiesz się o:

 • Analizie potrzeb zamawiającego przed wszczęciem postępowania – na co zwrócić uwagę
 • Jak określić warunki udziału i przesłanki wykluczenia
 • Wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ / pytania wykonawców: zasady, terminy, obowiązki
 • Przedmiotowych środkach dowodowych – zasaday składania i uzupełniania
 • Orzecznictwie KIO i TSUE – zmiana zasad zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa

TRENER

Damian Michalak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Właściciel kancelarii prawniczej, doświadczony doradca i szkoleniowiec.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 222
Liczba opinii o trenerze: 229

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych oraz współpracą prywatnych inwestorów z sektorem publicznym. Wspiera zamawiających w organizacji procedur zakupowych (w tym finansowanych z zewnętrznych źródeł), a wykonawców w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i kontrakty PPP, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Obsługuje na stałe przedsiębiorców startujących w przetargach pomagając im zarówno na etapie proceduralnym, jak i w toku realizacji kontraktów o zamówienia publiczne. Doświadczony pełnomocnik przed KIO.

PROGRAM

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA

 1. Zasada efektywności ekonomicznej w praktyce.
 2. Analiza potrzeb zamawiającego przed wszczęciem przetargu – na co zwrócić uwagę? Fakty i mity na temat analizy potrzeb.
 3. Relacje zamawiającego i wykonawcy przed wszczęciem postępowania a pozycja prawna stron w toku procedur. Kontrowersje art. 85 Pzp.
 4. Wstępne konsultacje rynkowe jako znakomite narzędzie wspierające efektywne zakupy.

„IDEALNY WYKONAWCA” – JAK OKREŚLIĆ WARUNKI UDZIAŁU I PRZESŁANKI WYKLUCZENIA

 1. Czym jest zdolność do występowania w obrocie gospodarczym i czy warto ją badać?
 2. Polisa OC w kontekście warunków udziału w postępowaniu – kontrowersje i najczęstsze błędy.
 3. Jak łączyć potencjał konsorcjum i jaki ma to wpływ na pozycję prawną konsorcjum?
 4. Oświadczenie o podziale prac między konsorcjantów – jak szczegółowe powinno być? Czy można je uzupełniać i poprawiać?
 5. Co realnie może robić na gruncie umowy z zamawiającym niedoświadczony konsorcjant? Jak konsorcjanci muszą dzielić się pracami wg nowy przepisów?
 6. Ocena doświadczenia wykonawcy zdobytego w ramach umowy konsorcjum.
 7. Udostępnianie zdolności zawodowej – jeśli nie podwykonawstwo, to co?
 8. Nienależyte wykonanie zamówienia jako przesłanka wykluczenia. O jakich karach umownych wykonawca powinien wspomnieć w JEDZ?
 9. Wprowadzenie w błąd zamawiającego.
 10. Samooczyszczenie w praktyce ma konkretnych przykładach z orzecznictwa KIO.

WYBRANE ZAGDANIENIA PROCEDURALNE – UJĘCIE PRAKTYCZNE

 1. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ / pytania wykonawców: zasady, terminy, obowiązki.
 2. Kontrowersje orzecznicze – czy wykonawca może czy jednak musi pytać o treść SWZ?
 3. Procedura odwrócona PN w dwóch wariantach
 4. Przedmiotowe środki dowodowe – zasady składania i uzupełniania
 5. Czy przedmiotowy środek dowodowy może stać się podmiotowym? Przedmiotowe środki dowodowe a treść oferty.
 6. Zasada jawności w praktyce – co i kiedy można udostępnić wykonawcom.

 1. Wizja lokalna – zasady i skutki.
 2. Awaria platformy zakupowej w toku procedury – jak uniknąć unieważnienia postępowania wg KIO?
 3. Przesłanki unieważnienia postępowania.
 4. Orzecznictwo KIO i TSUE – zmiana zasad zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa
 5. Orzecznictwo KIO dotyczące rażąco niskiej ceny.
 6. Dokumenty składane przez wykonawców – kto i co powinien podpisać? Wybrane zagadnienia praktyczne.

PRZEBIEG TRYBU PODSTAWOWEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WARIANTÓW NEGOCJACYJNYCH

 1. Jak przebiega tryb podstawowy? Który wariant wybrać?
 2. Czy przewidzenie opcjonalnych negocjacji realnie umożliwia czy de facto zmusza do ich poprowadzenia?
 3. Co można negocjować w ramach poszczególnych wariantów trybu podstawowego?
 4. Jak przeprowadzić negocjacje? Czy można od razu zażądać oferty dodatkowej?
 5. Najczęstsze pytania i odpowiedzi o wariant drugi trybu podstawowego.
 6. Specyfika negocjacji w wariancie trzecim i trudności związane z kryteriami oceny ofert.

PROJEKT UMOWY BEZ RYZYKA ODWOŁAŃ

 1. Co w praktyce oznacza nowa zasada współdziałania stron umowy i jak wpływa na pozycje prawna zamawiającego?
 2. Lista przepisów zakazanych, czyli klauzule abuzywne w umowach o zamówienia publiczne – NA KONKRETNYCH  PRZYKŁADACH z orzecznictwa.
 3. Dopuszczalny limit kar umownych.
 4. Termin wykonania zamówienia.
 5. Co obowiązkowo musi znaleźć się w umowie o zamówienie publiczne?

KLAUZULE WALORYZACYJNE – JAK JE DOBRZE OPISAĆ

Dobre praktyki, najczęstsze błędy praktyczne wskazówki i przykładowe zapisy z zakresu waloryzacji (art. 439 Pzp).

PODSUMOWANIE i PYTANIA UCZESTNIKÓW

 

OPINIE

Szkolenie merytoryczne. Trener przygotował przykłady dla zrozumienia zawiłości przepisów. Możliwość zadawania pytań na bieżąco i niezwłocznie, merytoryczne udzielanie odpowiedzi. Możliwość konsultacji w sprawach problematycznych, z którymi zetknął się uczestnik szkolenia w czasie wykonywania pracy zawodowej.

Katarzyna Suchocka - Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Szkolenie zorganizowane na bardzo wysokim poziomie. Spełniło moje oczekiwania. Prowadzący posiadający dużą wiedzę teoretyczną i potrafiący ją przekazać uczestnikom szkolenia. Mogę zdecydowanie polecić innym

Justyna Buczkowska - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego- Oddział Regionalny w Poznaniu

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Szkolenie on-line na żywo

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Damian Michalak
1099.00 ZŁ NETTO + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900