SZKOLENIA WIDEO

Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł po zmianach przepisów oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków

TEMAT

Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł

po zmianach przepisów oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń wideo

CZYM SĄ SZKOLENIA WIDEO?


Jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU WIDEO W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierz szkolenie z oferty szkoleń wideo

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Oglądaj gdzie i kiedy chcesz

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie poświęcone udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł, czyli takich, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Dowiesz się, jak zorganizować proces udzielania tego typu zamówień w swojej jednostce!

Udział w szkoleniu zapewni Ci szeroką wiedzę na temat planowania zamówień publicznych, w tym zasadach sporządzania planu i jego aktualizacji, a także szacowania wartości zamówienia oraz agregacji i segregacji zamówień.

Dowiesz się także, które działania mogą naruszać dyscyplinę finansów publicznych oraz jak się ich wystrzegać.

TRENER

Ewaryst Kowalczyk

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UZ, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, konsultant w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 619
Liczba opinii o trenerze: 220

Kieruje studiami podyplomowymi z zamówień publicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz prowadzi zajęcia na Studium Zamówień Publicznych organizowanym przez ApexNet.

Prowadzi szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia.

PROGRAM

A.  Planowanie postępowań o zamówienia publiczne o wartości mniejszej od 130 000 zł oraz innych zamówień pozaustawowych
1.  Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia
2.  Zamówienia dodatkowe i uzupełniające a zamówienia do 130 000 zł
3.  Jakie są wymagania poprawnego planowanie zamówień publicznych?
4.  Plan finansowy a plan postępowań o zamówienia publiczne
B.  Szacowanie wartości zamówień pozaustawowych
1.  Prawidłowa segregacja zamówień
2.  Elementy świadczące o istnieniu jednego zamówienia
3.  Wartość zamówienia na roboty budowlane.
4.  Wartość zamówienia na dostawy i usługi.
5.  Prawidłowa agregacja szczególnych zamówień
6.  Ustalanie wartości zamówień powtarzających się.
7.  Ustalanie wartości zamówień wieloletnich.
8.  Ustalanie wartości zamówień warunkowych.
9.  Ustalanie wartości zamówień udzielanych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym UE.
10. Ustalanie wartości zamówień udzielanych w częściach.
11. Wartość zamówień dodatkowych i uzupełniających.
12. Zamówienia udzielane przez jednostki organizacyjne zamawiającego.
C.  Regulamin zamówień publicznych o wartości mniejszej od 130 000 zł oraz innych zamówień pozaustawowych
1.  Regulamin zamówień publicznych do 130 000 zł- najczęstsze błędy
2.  Co powinno a co może się znaleźć w regulaminie zamówień publicznych do 130 000 zł?

D.  Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej od 130 000 zł oraz innych zamówień pozaustawowych
1.  Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł
2.  Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł
3.  Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł
E.  Zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych o wartości poniżej 130 tys. zł.
1.  Wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności
2.  Progi kwotowe stosowania zasady konkurencyjności
3.  Wymogi dotyczące treści zapytania ofertowego
4.  Opis przedmiotu zamówienia
5.  Warunki udziału w postępowaniu
6.  Kryteria oceny ofert
7.  Sposób liczenia terminów składania ofert
F.  Jak sporządzić prawidłowe sprawozdanie z zamówień publicznych  do 130 000 zł oraz innych zamówień pozaustawowych
1.  Rejestrowanie zamówień publicznych do 130 000 zł na potrzeby sprawozdawczości
2.  Umowy na czas nieoznaczony w sprawozdaniu
3.  Umowy długoterminowe w sprawozdaniu
4.  Aneksowanie umów a sprawozdawczość
5.  Umowy a faktury i rachunki
G.  Czy w zamówieniach o wartości mniejszej od 130 000 zł oraz innych zamówieniach pozaustawowych można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych?
1.  Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia
2.  Zarzut nieustalenia należności. Problem kar umownych w umowach o zamówienie publiczne do 130 000 zł
3.  Zarzut niedochodzenia należności od wykonawcy
4.  Zaciągnięcie zobowiązania poza plan finansowych w zamówieniach do 130 000 zł
5.  Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w zamówieniach do 130 000 zł
6.  Problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności przez kierownika jednostki

 

OPINIE

Szkolenie było bardzo dobrze przeprowadzone. Dużo praktycznych, wziętych z życia przykładów, możliwość rozwiązywania problemów, które pojawiają się w codziennej pracy. Prowadzący udzielał wyczerpujących odpowiedzi na pytania, tworzył przyjazną atmosferę zajęć. Dla mnie osobiście plusem szkolenia on-line była możliwość zadania wielu pytań, które w tradycyjnej formie szkolenia trudniej byłoby zadać.

Józef Borkowski - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Dużo praktyki,możliwość rozwiązywania problemów, które pojawiają się w codziennej pracy. Prowadzący udziela odpowiedzi na pytania, trzyma się programu, tworzy przyjazną atmosferę zajęć.

Monika Stępczyńska - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Ewaryst Kowalczyk
1099.00 ZŁ NETTO + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900