ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych motywy i kierunki zmian

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto