ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Nowe prawo zamówień publicznych w placówkach medycznych

Warszawa
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto