ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Analiza porównawcza obecnych i nowych przepisów

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto