ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Ważne zmiany w zakresie udzielania zamówień z dziedziny nauki. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem specyfiki uczelni wyższych i instytutów badawczych

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto