ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

NOWA USTAWA dla Wykonawców - 10 kluczowych zmian obowiązujących od 01.01.2021

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto