ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Praktyczne złożenie oferty krok po kroku na wszystkich rodzajach platform, których używają Zamawiający. Warsztaty dla Wykonawców

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto