ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zamówienia publiczne po zmianach wprowadzonych ustawą COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany umowy.

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto