ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Certyfikowany Kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych według nowej ustawy Pzp

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto