ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Certyfikowany Kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych według nowej ustawy Pzp

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1592.85 zł brutto