ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Nowa ustawa i elektronizacja w zamówieniach publicznych. Jak przygotować się do największych zmian w historii Pzp uwzględniając ustawę COVID-19

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto