ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA KONTROLERÓW ze szczególnym uwzględnieniem zamówień współfinansowanych ze środków europejskich

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto