ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

19 kroków do pełnej elektronizacji zamówień publicznych, czyli wszystko, co zamawiający musi wiedzieć by poprawnie zelektronizować swoje zamówienia ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto