ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zamówienia do 130 tys. w NOWEJ USTAWIE PZP - obowiązkowe zmiany i nowości w regulaminach. ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto