ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Nowe Prawo Zamówień Publicznych dla Wykonawców – złożenie oferty krok po kroku. ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto