ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

CZAS PRACY OD A DO Z w 2020 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy. ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto