ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

CZAS PRACY OD A DO Z w 2020 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy. ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1463.70 zł brutto
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, a instytucja zwolniona jest z płatności podatku VAT.