ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Maraton Prawa zamówień publicznych. Kompleksowy kurs z nowej ustawy. ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
2453.85 zł brutto