ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

10 kluczowych zmian w NOWEJ USTAWIE 2020/2021 w zamówieniach publicznych na roboty budowlane, prace projektowe i nadzór inwestorski ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto