ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

10 kluczowych obszarów zmian dla wykonawców w nowej ustawie Pzp ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto