ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zamówienia publiczne poniżej progów UE w NOWEJ USTAWIE. Jak wdrożyć przełomowe zmiany przed styczniem 2021? ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto