ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Pracownicze Plany Kapitałowe - zasady wdrażania i realizacji w praktyce ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto