ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zamówienia publiczne dla Wykonawców od 01.01.2021 - procedury, obowiązki, możliwości i uprawnienia w nowej ustawie Pzp ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto