ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

50 kroków do bezbłędnego postępowania wg nowej ustawy Pzp ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto