ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Maraton nowego Prawa zamówień publicznych kompedium wiedzy o zmianie przepisów od 01.01.2021 ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
2447.70 zł brutto