ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Kluczowe zmiany w nowej ustawie Pzp - intensywny kurs przygotowujący do wejścia w życie zmian od 01.01.2021 ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1838.85 zł brutto