ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce, korekty dokumentacji płacowej – konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1463.70 zł brutto