ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Prawo Budowlane z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych nowelizacjami z 2020 r. ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto