ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Maraton nowego Prawa zamówień publicznych - kompleksowe podsumowanie największych zmian w historii

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto