ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wykonawcy budowlani w nowej ustawie Pzp. Jak skutecznie składać oferty wg nowych przepisów w 2021 roku

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto