ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zamówienia publiczne dla kontrolerów - jak sprawdzać postępowania pod kątem naruszeń i nieprawidłowości zgodnie z nową ustawą PZP

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto