ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Udzielanie zamówień publicznych z dziedziny nauki w 2021 r. – nowa ustawa Pzp dla uczelni wyższych i instytutów badawczych

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto