ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Jak udzielać zamówień sektorowych zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych?

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto