ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Warsztat składania ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne według nowej ustawy

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto