ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Warsztat składania ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne wg nowej ustawy

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto