ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Pełna elektronizacja zamówień publicznych od 01.01.2021 - jak zamawiać w 100% online. ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto