ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w nowej ustawie Pzp - jak ustrzec się naruszeń i przygotować do kontroli

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto