ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Od teorii do praktyki, czyli nowa ustawa Pzp w świetle rozporządzeń, przepisów wykonawczych i oficjalnych stanowisk UZP.

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto