ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Roboty budowlane w nowej ustawie Pzp i w Prawie budowlanym - najważniejsze zmiany i różnice obowiązujące od 2021r.

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto