ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

100 najważniejszych kwestii dotyczących nowej ustawy Pzp przez pryzmat nowych rozporządzeń wykonawczych.

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto