ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Stosowanie nowego Prawa zamówień publicznych przy zamówieniach finansowanych ze środków unijnych ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto