ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Umowy od A do Z w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto