ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zamówienia publiczne w branży IT po wejściu w życie nowej ustawy Pzp z uwzględnieniem rekomendacji UZP

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto