ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Tryb podstawowy - krok po kroku przez pełną procedurę udzielania zamówień na podstawie nowego PZP ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto