ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Dekalog Wykonawcy – 10 zasad uczestnictwa w przetargach według nowego Prawa Zamówień Publicznych ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto