ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Błędy i nieprawidłowości przy stosowaniu nowego Pzp na podstawie orzecznictwa KIO, opinii UZP i interpretacji. ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1228.77 zł brutto
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, a instytucja zwolniona jest z płatności podatku VAT.